top of page

לוח אירועים מעודכן

לוח אירועים נובמבר1.png
סדנת קבלת החלטות
"הארות הפעלה"
 23/11 יום שלישי
מול אוניברסיטת בר אילן- גבעת שמואל

26/11

 3/12מבוא לתקשור
יום שלישי
מול אוניברסיטת בר אילן- גבעת שמואל

03/12


סדנת מסרים ותובנות
יום שלישי
10/12
מול אוניברסיטת בר אילן- גבעת שמואל

10/12

מבוא לתקשור
יום שלישי
17/12
מול אוניברסיטת בר אילן- גבעת שמואל

17/12

 קורס "האני המטפל" קורס הדגל המחודש
מחזור 24
בפתח תקווה
  אימון רגשי ותקשור יהודי קבלי לחיזוק ערך  עצמי וכלים לשינוי מיידי
ב 6 מפגשים

31/12

סדנת המסרים והתובנות
מגיעה עד אליך לסלון
השאר פרטים

זה יכול להיות המועד שלך

bottom of page